przykładowe zadanie

Poszukaj zdjęć
z dzieciństwa

Wybierz 1 (Najlepiej by było to zdjęcie na kolanach Mikołaja ;-))