SZKOLENIE: INTERNAL COMMUNICATION BUSINESS PARTNER

SZKOLENIE: JAK SAMODZIELNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW.

SPOTKANIE
Z PRAKTYKAMI

PRACA W MAŁYCH
GRUPACH

SPOTKANIE
ONLINE

PRAKTYCZNE
ĆWICZENIA 

CERTYFIKAT
UKOŃCZENIA

SZKOLENIA OTWARTE
I ZAMKNIĘTE


.