PAKIET 1.
ICM Koncept
od 1 200 zł netto

Zakres i forma wsparcia:

 • przedstawienie pomysłu
 • opracowanie koncepcji
 • przygotowanie planu komunikacji wg autorskiej metody IC Mobile - 4P
 • realizacja

Przykłady:

 • komunikacja około eventowa (pikniki, cyklówki, integracje, town hall, rocznice etc.)
 • wdrażanie kultury organizacyjnej lub dzień wartości w firmie
 • kick off / launch projektów
 • małe wydarzenia (tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Szefa lub inny dzień ważny dla Twojego biznesu i branży)
 • spotkania motywacyjne
 • spotkania ambasadorów firmy
 • inne
 • Sky is the limit – nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!

PAKIET 2.
Pomoc ICM Basic 
od 990 zł netto / m-c

 • do 4 godzin konsultacji (mail / telefon / wideorozmowa)

 • omówienie 2 bieżących tematów do zakomunikowania pracownikom

 • rekomendacja 4 najefektywniejszych narzędzi i form komunikacji wybranych 2 tematów

 • przygotowanie 2 komunikatów dostosowanych do profilu pracowników

 • podsumowanie i rekomendacja sposobu komunikacji w wersji online

 • opcja: 1 godzina spotkania mastermind

PAKIET 3.
Pomoc ICM Plus 
od 1 900 zł netto / m-c

 • do 6 godzin konsultacji (mail / telefon / wideorozmowa)

 • 1 godzina spotkania mastermind  

 • omówienie 4 bieżących tematów do zakomunikowania pracownikom

 • rekomendacja 4 najefektywniejszych narzędzi i form komunikacji wybranych 4 tematów

 • przygotowanie 4 komunikatów dostosowanych do profilu pracowników

 • podsumowanie i rekomendacja sposobu komunikacji w wersji online

PAKIET 4.
POMOC ICM PLUS STRATEGIA 
od 3 900 zł netto / m-c 

 • badanie komunikacji wewnętrznej

 • przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej w wersji online gotowej do zrealizowania w firmie  

 • do 8 godzin konsultacji w miesiącu (mail / telefon/ wideorozmowa)

 • 1 godzina spotkania mastermind

 • omówienie 4 bieżących tematów do zakomunikowania pracownikom

 • rekomendacja 4 najefektywniejszych narzędzi i form komunikacji wybranych 4 tematów

 • comiesięczny pakiet najważniejszych informacji i case study z Polski i ze świata dotyczących komunikacji wewnętrznej

 • podsumowanie i rekomendacja sposobu komunikacji w wersji online

PAKIET 5.
ICM VIP 
Cena ustalana indywidualnie

Zakres i forma wsparcia również ustalane są indywidualnie. 

Przykładowe możliwości:

 • utworzenie w firmie wewnętrznego zespołu redakcyjnego

 • pakiet szkoleń z komunikacji wewnętrznej dla osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie

 • prowadzenie mobilnego biura komunikacji wewnętrznej w firmie

 • audyt komunikacji wewnętrznej

 • wdrożenie optymalnego intranetu

 • wdrożenie wewnętrznych komunikatorów i chatów

 • realizacja podcastów, filmów

 • utworzenie newsletterów (szablon, treść, wysyłka)

 • przygotowanie infografik

 • opracowanie redakcyjne, graficzne, fotograficzne magazynu wewnętrznego, wydruk i dystrybucja (print i online)

 • stworzenie tzw. księgi złotych standardów komunikacji wewnętrznej w firmie

 • stworzenie księgi kultury organizacyjnej (Księgi wartości)

 • wsparcie w przygotowaniu wystąpień kadry zarządzającej przed pracownikami

 • organizacja cyklicznych spotkań z pracownikami (również online) – opracowanie formuły, treści, udostępnienie odpowiednich narzędzi

 • Sky is the limit – nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!