Czy komunikacja wewnętrzna jest potrzebna w firmie?

Słyszymy czasem pytanie: „Czy komunikacja wewnętrzna jest potrzebna w każdej organizacji?”.

Odpowiedź zawsze jest taka sama: To jest błędnie postawione pytanie, ponieważ nie jest to kwestia potrzeby.


Komunikacja wewnętrzna po prostu JEST obecna w każdej organizacji.

Od nas zależy, co z nią zrobimy.


Co może zrobić z komunikacją wewnętrzną zarząd lub osoba odpowiedzialna za komunikację z pracownikami?

Istnieją dwa wyjścia:

znak niepngMożna ją zostawić samej sobie. Wtedy jednak firma traci wszelką kontrolę nad informacjami, które docierają do pracowników, ponieważ te funkcjonują w nieoficjalnych kanałach. W konsekwencji rozwija się kultura plotki, a zarząd pozbawia siebie dostępu do cennych informacji pozyskiwanych od pracowników. Jest to niestety gotowa recepta na kryzys i konflikty w firmie wywołane przez nieporozumienia.

znak takpngMożna też nadać jej formalną przestrzeń, np. poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi, jak: intranet, komunikator wewnętrzny, gazetka prowadzona przez pracowników dla pracowników czy umiejętna organizacja spotkań z pracownikami, i skorzystać z jej potencjału dla rozwoju organizacji.


Pracownik jest pierwszym ambasadorem firmy

Dlatego tablica informacyjna i doroczne spotkanie z Prezesem już nie wystarczają. Dobrze prowadzona komunikacja wewnętrzna to m.in.:

  • Sztuka przekazywania i pozyskiwania informacji podczas spotkań bezpośrednich z podwładnymi.

  • Profesjonalna komunikacja podczas onboardingu, czyli przyjęcia nowych pracowników do firmy, ale też pożegnania tych, którzy odchodzą na emeryturę lub rozstają się z firmą z innych powodów.

  • Umiejętne informowanie pracowników o bieżących działaniach firmy, np. o starcie czy zakończeniu nowych projektów, inwestycjach, sytuacji finansowej, rozwoju, kampaniach CSR i charytatywnych itp.

  • Udostępnienie pracownikom przestrzeni do feedbacku, czyli dzielenia się własnymi opiniami i udzielenia informacji zwrotnej.

  • Edukowanie pracowników z obszaru działalności firmy.

Po co to wszystko? Istnieją dwa główne mocne argumenty potwierdzające korzyści dla firmy z dobrze prowadzonej komunikacji z pracownikami:

znak takpngUdostępnienie kanałów i narzędzi do komunikacji z pracownikami ułatwia przekazywanie im informacji, budowanie zaangażowania, motywacji do pracy i zaufania do organizacji, a zarazem niweluje kulturę plotki i daje możliwość szybkiej reakcji na kryzysowe sytuacje w firmie.

znak takpngUmożliwienie pracownikom otwartego dzielenia się opiniami daje zarządowi narzędzie do bieżącego monitorowania nastrojów załogi. Mówi się w końcu, że jeśli chcesz wiedzieć, w jakiej kondycji jest Twoja firma, zapytaj swoich pracowników, jak się czują i co u nich słychać. Ponadto kultura owartości podnosi czynnik innowacyjności!

Kliknij i dowiedz się więcej >> Baza Wiedzy o komunikacji wewnętrznej

Chcesz otrzymywać informację o najnowszych wpisach? Zapisz się do naszego newslettera!

Fot. sasint/Pixabay