Case study firmy budowlanej


Case study firmy budowlanej

Zwiększenie zaangażowania pracowników przy użyciu narzędzi komunikacyjnych – maila i aplikacji


Kontekst

Firma budowlana, z rozproszonym i zróżnicowanym zespołem napotkała wyzwanie związane z zaangażowaniem pracowników w projekty wewnętrzne. Jednym z nich było przedstawienie pomysłów na zagospodarowania przestrzeni i segregacji odpadów wedle nowych dyrektyw unijnych. Wcześniejsze akcje nie przynosiły oczekiwanych rezultatów i spotykały się z brakiem odzewu ze strony pracowników.

Cel

Celem było zaangażowanie pracowników w proces generowania pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni niezbędnej do segregacji odpadów na terenie budowy, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i mechanizmów grywalizacji.

Działania

1. Wdrożenie aplikacji mobilnej

- Przygotowaliśmy aplikację specjalnie na potrzeby tej konkretnej kampanii.

- Stworzyliśmy dedykowany Key Visual (KV) akcji, zadania podstawowe – indywidualne na wybrane dni tygodnia oraz zadanie specjalne dla zespołów.

- W aplikacji umieściliśmy duł Bazy wiedzy, umożliwiający pracownikom bieżący dostęp do rzetelnych informacji.

2. Plan komunikacji

- Przygotowaliśmy kompleksowy plan komunikacji akcji, który obejmował mail oraz ulotki z instrukcjami dotyczącymi pobrania aplikacji i szczegółów akcji.

- Przed startem kampanii pracownicy otrzymali wszystkie niezbędne informacje, co zapewniło płynne wdrożenie.

- W trakcie trwania kampanii na bieżąco monitorowaliśmy zaangażowanie pracowników i w razie potrzeby wdrażaliśmy komunikację przypominająco-zachęcającą.

3. Mechanizmy grywalizacji

- Pracownicy przez kilka tygodni zdobywali punkty w ramach grywalizacji indywidualnej.

- Przygotowaliśmy też „zadanie specjalne”, które miało na celu tworzenie zespołów i wspólną pracę nad projektami.

Jak stworzyć koncept grywalizacji, żeby zaiskrzyło?

4. Zadanie specjalne

- Zadanie specjalne polegało na współpracy w zespołach i przesyłaniu pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni do segregacji odpadów.

- Każdy zespół mógł przesłać swoje projekty za pomocą aplikacji.

- Najlepsze projekty zostały nagrodzone

Wyniki

- Uczestnictwo: W grze indywidualnej wzięło udział dwa razy więcej pracowników niż we wcześniejszych akcjach grywalizacyjnych.

- Zaangażowanie: Pracownicy przesłali łącznie 7 projektów na zagospodarowanie przestrzeni do segregacji odpadów.

- Poprawa wyników: Wcześniejsze akcje spotykały się z brakiem odzewu. Tym razem udało się zmotywować pracowników do aktywnego udziału i współpracy.

Wnioski

Wdrożenie aplikacji mobilnej z elementami grywalizacji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb firmy oraz dobrze zaplanowana kampania komunikacyjna znacząco zwiększyły zaangażowanie pracowników.

Mechanizmy grywalizacji oraz specjalne zadania zespołowe skutecznie zmotywowały uczestników do aktywnego udziału i wspólnego generowania wartościowych pomysłów.

Wdrożenie Bazy wiedzy, z jednej strony ułatwiło pracownikom realizację zadań publikowanych w ramach grywalizacji, z drugiej, wspierało wartość edukacyjną projektu.

Firma udowodniła, że nowoczesne narzędzia i metody mogą przynieść wymierne korzyści w zakresie zaangażowania i współpracy w rozproszonym zespole.

.